Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kivi-Pori, Pori. Kivi-Pori, näkymä Etelärannasta. Kuva: MV/ RHO Soile Tirilä 2001