Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nakkilan kirkko ympäristöineen, Nakkila. Sisäkuva Nakkilan kirkosta. Kuva: MV/RHO/124961:6 Martti Jokinen 1999