Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oitbackan kartano, Kirkkonummi. Oitbackan kartanon talousrakennuksia. Kuva: MV/RHO 125461:6 Soile Tirilä 2000