Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luodon kirkko ympäristöineen, Luoto. Luodon kirkko hallitsee ympäröivää peltomaisemaa. Kuva: MV/RHO Hannu Puurunen 1973