Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Salpalinja, Virolahti. Betoninen konekiväärikorsu Virolahdella. Kuva: MV/RHO 124769 Ulla-Riitta Kauppi 1994