Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mikkelin vankila, Mikkeli. Mikkelin vanha vankila kehämuureineen. Kuva: MV/RHO Olli Immonen