Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Taavetin linnoitus, Luumäki. Taavetin linnoitus. Kuva: MV/RHO 125403:1 Hannu Vallas 2003