Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Savon järvimalmiruukit, Sonkajärvi. Jyrkkäkosken ruukki. Kuva: MV/ RHO 41533 Hannu Vallas 1998