Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Savon järvimalmiruukit, Vieremä. Salahmin ruukinalue Vieremällä. Kuva: MV/RHO 41535 Hannu Vallas 1998