Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Peipohjan rautatieasema-alue, Kokemäki. Peipohjan rautatieasema ympäristöineen. Kuva: MV/ RHO 41572 Hannu Vallas 1997