Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Porin teollisuusmaisema, Pori. Porin Puuvillatehtaan alue Kokemäenjoen pohjoisrannalla. Kuva: MV/ RHO 41570 Hannu Vallas 1997