Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta, Valkeakoski. Valkeakosken tehtaat. Taustalla Tervasaaren teollisuusalue. Kuva: MV/ RHO 39938:1 Hannu Vallas 1996