Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kivi-Pori, Pori. Kivi-Porin yhtenäistä kaupunkimaisemaa hallitsee Keski-Porin kirkko. Kuva: MV/RHO 125454:10 Soile Tirilä 2003