Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oitbackan kartano, Kirkkonummi. Oitbackan kartanoympäristöä. Kuva: MV/RHO 125462:2 Soile Tirilä 2000