Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kuusankosken - Kymintehtaan teollisuusympäristö, Kouvola. Kymintehtaan vanhimmat rakennukset sijaitsevat Kuusaansaarella. Kuva: MV/RHO 39953:1 Hannu Vallas 1997