Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kuusankosken - Kymintehtaan teollisuusympäristö, Kouvola. Kuusankoski ja Kymintehtaat. Kuva: MV/RHO 39954:1 Hannu Vallas 1997