Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sippolan kirkonkylä, Kouvola. Sippolan kartano. Kuva: MV/RHO Elias Härö 1970