Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaukaan teollisuusympäristö sekä Kanavansuun ja Mälkiän asuntoalueet, Lappeenranta. Kaukaan työntekijöille rakennettuja Kanavansuun asuinrakennuksia. Kuva: MV/RHO Hannu Puurunen 1973