Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaukopään tehtaan asuinalueet, Imatra. Kaukopään ns. Lättälän asuinaluetta. Kuva: MV/RHO Maija Kairamo 1979