Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kouvolan hallintokeskus, Kouvola. Kouvolan kaupungintalo. Kuva: MV/RHO Elias Härö 1977