Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sulkavan kirkonkylä, Sulkava. Uitonsalmen maisemaa. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2002