Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Anolan kartano, Nakkila. Anolan kartano. Kuva: MV/RHO 4046 Elias Härö 1968