Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hauensuolen kalliopiirrosalue, Hanko. Fleming- ja Horn -suvun jäsenten vaakunamerkit hakattuina Hauensuolen kallioon. Kuva: Hangon museo István Kecskeméti