Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Retulansaaren kylä ja viljelymaisema, Hattula. Retulansaaren tiivis kylätontti Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2003