Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Porin Vanha hautausmaa, Pori. Porin Vanhaa hautausmaata. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2006