Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Porin kuudes kaupunginosa, Pori. Näkymä Kuudennesta kaupunginosasta. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2006