Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mustialan maanviljelysopisto, Tammela. Mustialan maanviljelysoppilaitos. Kuva: MV/RHO 124504:2 Hannu Vallas 1996