Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pikkalan kartano, Siuntio. Pikkalan kartanoa ympäröi viljelymaisema. Kuva: MV/RHO 124816 Hannu Vallas 1997