Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kallbådan ja Rönnskärin majakat, Kirkkonummi. Rönnskärin majakka. Kuva: MV/RHO Harri Nyman 1999