Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oitbackan kartano, Kirkkonummi. Oitbackan kartanopuutarhan orangeria. Kuva: MV/RHO 125461:1 Soile Tirilä 2000