Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Korian sillat, Kouvola. Korian 1870 ja 1925 rakennetut rautatiesillat. Kuva: MV/RHO 124603:82 Soile Tirilä 2006