Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Emolan esikaupunkialue, Mikkeli. Jälleenrakennusajan pientaloja Emolankadun varrella Mikkelissä. Kuva: MV/RHO 124603:86 Soile Tirilä 2006