Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Emolan esikaupunkialue, Mikkeli. Omakotitaloja Hauskankadulla Mikkelin Emolassa. Kuva: MV/RHO 124603:87 Soile Tirilä 2006