Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kotkan kirkko ympäristöineen, Kotka. Kotkan kirkko. Kuva: MV/RHO Simo Freese 2006