Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Frugårdin kartano ja viljelymaisema, Mäntsälä. Alikartanon pihapiiri säterikattoisine päärakennuksineen. Kuva: MV/RHO Marja Ivars 2006