Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Loviisan Esplanadi, Loviisa. Loviisan kirkko. Kuva: MV/RHO 690 P-O. Welin 1962