Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ison-Röyhiön kylä, Ikaalinen. Iso-Röyhiön Alaskylää. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006