Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lemin kirkko, Lemi. Lemin kirkko ja kellotapuli. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007