Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kansanpuistot Korkeasaari ja Seurasaari, Helsinki. Seurasaaren ulkomuseo, Pertinotsa ja länsisuomalaiset aitat. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007