Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta, Valkeakoski. Kirjaslinna Säteri Oy:n asuinalueella Kirjasniemessä. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2005