Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kokemäenjoen voimalaitokset, Sastamala. Tyrvään voimalaitos ja padon ylittävä tie. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007