Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Wiksbergin kartano, Paimio. Wiksbergin kartanon päärakennus. Kuva: MV/RHO 4347 Elias Härö 1968