Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Bryggmanin huvilat, Turku. Villa Warén. Kuva: MV/RHO 38846 Martti Jokinen 1988