Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sääksjärven parantolat ja Kiljavan opisto, Nurmijärvi. Kiljavan sairaala. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007