Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lypyrtin kylä ja luotsiasema, Kustavi. Lypyrtin kylän Alastalo nk. Ströömin varrella. Kuva: MV/RHO 21657 Pekka Kärki 1981