Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kabanovin tykkitie, Siuntio. Kabanovin tien portti Siuntion Pikkalassa on liittynyt vuokra-alueen varuskunnan urheilukenttään. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 1995