Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hoikankankaan kasarmialue, Kajaani. Hoikankankaan kasarmin itäpuolen asuntoalueeseen kuuluu kymmenen arkkitehti Pentti Aholan suunnittelemaa asuinkerrostaloa. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 2004