Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hoikankankaan kasarmialue, Kajaani. Hoikankankaan sotilaskoti on osa kasarmialueen keskelle sijoitettua rakennusryhmää. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 2004