Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulun tarkka-ampujakasarmit, Oulu. Upseerikerho Oulun tarkka-ampujakasarmilla, rakennus H2. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 2004