Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaupunginojan varren puistovyöhyke, Oulu. Madetojan puisto. Kuva: MV/RHO Margaretha Ehrström 2006